قدرت ساده تئوري انتخاب
آیا ما برای‌ جنـسي بودن طراحی شده‌ایم؟
روانشناسی خودِ آینده شما
چرا عاشق مي شويم و چرا خيانت مي کنيم؟
در مغز عاشق چه مي گذرد؟
آینده دروغ گفتن
درباره‌ی بیماری روانی چه چیز خنده‌داری وجود دارد
عشق کاری که به درستی انجام نمی‌دهید
17:43
14:02
06:49
23:31
15:44
18:28
08:41
10:42
 
Copyright @2016 Hamed Jabbari
Fresh From Twitter