تحصیلات دانشگاهي :

ليسانس روانشناسي عمومي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز با معدل کل 17.31

موضوع پايان نامه: بررسی رابطه بین عزت نفس دانشجویان و دلبستگی آنها، استاد راهنما: دکتر عليرضا اقدمي باهر


دانشجوي فوق ليسانس روانشناسي شخصيت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران (معدل 19)

موضوع پايان نامه: مقایسه هوش هيجاني و شناختي در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی-جبری با افراد بهنجار 
 
Copyright @2016 Hamed Jabbari
Fresh From Twitter